שמואל קייטניק

בוגר המחזור החמישי (2003-2004)

2013: סמנכ"ל אסטרטגיה, JWT ישראל.

אשכנזי-זלצמן   BSA – סמנכ"ל לקוחות ואסטרטגיה

About the Author