מחזור יג' (2011-2012)

בוגרים:

הילה אביגל,  טל אפשטיין, אלכס בולד, מיכל בנימין, טל ברוקשטיין, טל ברלינר, יוסי ויינברנד, רוני ויינגולד, רוזי זרד, תומר טל, שיר טפר, מור לוי-רז, אוריאל מנדלסון, רוזי שוסטר, דניאל שליבו, אלונה שפירא

 

הלקוחות:

בשנה זו פעלה הסדנה בשנית למול "אביב לניצולי שואה" בקמפיין "אני דור 3"

 

כתבה על הפרויקט באתר וואלה
https://news.walla.co.il/item/2526441

 

About the Author